Wspólnota Betlejem

I. Historia polskiej architektury sakralnej Rozwój i wpływy wczesnośredniowiecznych kościołów Wczesnośredniowieczne kościoły w Polsce były często budowane z drewna, co wynikało z dostępności tego materiału. Pierwsze świątynie miały prostą formę, jednak z czasem zaczęły pojawiać się wpływy architektury bizantyjskiej i romańskiej. Kościoły pełniły ważną rolę w życiu społeczności lokalnych, będąc miejscem kultu, spotkań i świąt […]
1. Sanktuaria polskiej duchowości Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Jasnej Górze - najważniejsze miejsce pielgrzymek w Polsce. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Jasnej Górze to serce polskiego katolickiego pielgrzymowania. Każdego roku tysiące wiernych przybywa tutaj, by oddać cześć Czarnej Madonnie. To miejsce pełne duchowości i religijnej historii, które zachwyca swoją architekturą i pięknymi ikonami. Sanktuarium […]
W religii chrześcijańskiej kościół jest miejscem, który przeznaczony jest do kultywowania rozmaitych rytuałów religijnych. To miejsce, w którym odbywają się także różnorodne sakramenty a także modlitwy i nabożeństwa. Najstarsze kościoły sięgają zgodnie z zachowanymi zapiskami na kartach historii wieku czwartego. Wtedy zaczęło się na dobre rozpowszechniać modne dziś i tak szeroko spotykane, uważane wręcz za […]
Każdy mieszkaniec dowolnego osiedla w jakiejkolwiek miejscowości w naszym kraju przynależy do danej parafii. Tym samym oznacza to, że powinien zgodnie z tym rozwarstwieniem i podziałem uczęszczać ściśle do tego właśnie kościoła. Jest to ważne, aby taka rejonizacja miała miejsce, gdyż wprowadza to specyficzny porządek i ład. Generalnie w naszej parafii możemy nie tylko wziąć […]
Do głównych, nadrzędnych i najbardziej znaczących sakramentów chrześcijańskich zaliczany jest chrzest. To zarazem pierwszy sakrament, jakiemu wierny zostaje poddany. Niby dziecko nie ma przecież wówczas żadnej świadomości, co to za obrządek i rytuał jest wokół niego wykonywany, ale jest to zalążek jego przyszłego duchowego życia. Bez chrztu nie można być członkiem wspólnoty chrześcijańskiej, korzystać z […]
W maju kościoły zapraszają wiernych na specjalne nabożeństwo majowe, jakie określane jest w skrócie jako majówka. Ten rodzaj modlitw poświęcony jest Matce Bożej. W trakcie nabożeństwa zebrani wraz z duchownym odmawiają Litanie Loretańską. Ponadto mówiona jest także popularna modlitwa Pod Twoją Obronę. W niektórych częściach naszego kraju, zwłaszcza kiedy mowa o obszarze Dolnego Śląska, nabożeństwa […]
Kościół to wspólnota tworzona przez wiernych oraz która działa bezpośrednio dla nich i w celu zaspokajania ich potrzeb duchowych. Do podstawowych funkcji kościoła zalicza się organizację nabożeństw dla członków wspólnoty. Jednym z takich nabożeństw jest popularne nabożeństwo różańcowe, jakie stanowi zbiorową modlitwę do Maryi. Jest to tradycja w kościele katolickim. Na takie nabożeństwa można natomiast […]
W okresie wielkiego postu można uczestniczyć w wielorakich nabożeństwach. Do najpopularniejszych, od raz kojarzonych ze zbliżającym się największym świętem w kościele katolickim czyli Wielkanocą jest droga krzyżowa. Jest to wielkopostne spotkanie wiernych, jakie ma charakter adoracyjny. Polega na odtwarzaniu w sposób symboliczny drogi krzyżowej przebytej przez Jezusa Chrystusa. Jest tam także element jego śmierci oraz […]
Z definicji kościół rzymsko-katolicki jest kościołem o obrządku łacińskim, to kościół zachodni. Jest to wspólnota o charakterze religijnym, jaka ma swoją własną strukturę oraz odrębną tradycję liturgiczną. Na czele takiej instytucji stoi biskup Rzymu a więc papież. Jest to kościół, do którego przynależy mocno ponad miliard ludzi. Jest to zrzeszenie praktycznie ponad 98 procent katolików […]
Tak jak w maju przygotowywane są nabożeństwa potocznie zwane majówkami, tak w czerwcu organizowane są nabożeństwa czerwcowe czyli popularnie określane czerwcówki. Jest to specyficzna forma modlitwy, jaka na stałe gości od długiego czasu w naszym kościele katolickim. Jest to nabożeństwo poświęcone w całości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odmawia się ją w czerwcu, zaraz po wieczornej […]