Nabożeństwa: Nabożeństwo różańcowe

Kościół to wspólnota tworzona przez wiernych oraz która działa bezpośrednio dla nich i w celu zaspokajania ich potrzeb duchowych. implanty trójmiasto Do podstawowych funkcji kościoła zalicza się organizację nabożeństw dla członków wspólnoty. Jednym z takich nabożeństw jest popularne nabożeństwo arabski tłumacz różańcowe, jakie stanowi zbiorową modlitwę do Maryi. Jest to tradycja w kościele katolickim. Na takie nabożeństwa można natomiast uczęszczać wyłącznie w okresie jesiennym, w październiku. Modlitwy wówczas odmawiane opierają się na adoracji Najświętszego Sakramenty oraz cząstkach różańca.

Źródło: