Parafia: Chrzest

Do głównych, nadrzędnych i najbardziej znaczących sakramentów chrześcijańskich zaliczany jest chrzest. To zarazem pierwszy sakrament, jakiemu wierny zostaje poddany. Niby dziecko nie ma przecież wówczas żadnej świadomości, co to za obrządek i rytuał jest wokół niego wykonywany, ale jest aluminium 6082 to zalążek jego przyszłego duchowego życia. Bez chrztu nie można być członkiem wspólnoty chrześcijańskiej, korzystać z wielorakich innych sakramentów, być częścią kościoła. Nawet jeżeli my sami nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, dziecko powinniśmy ochrzcić, bo nie możemy decydować za https://ra-no.pl/rzeczoznawca-majatkowy-cennik/ nie o jego dalszym życiu religijnym.
Chrzest jest obrzędem nawrócenia oraz oczyszczenia człowieka z grzechu. W chrześcijaństwie wyznaje się, że chrzest został zalecony przez samego Jezusa Chrystusa. W praktyce ten obrządek polega na obmyciu wodą. Jest to symboliczne oczyszczenie. Towarzyszy temu procesowi słowo Boże. Chrzest ma się wiązać z wysłuchaniem nauk Pisma Świętego a także wyrzeczeniem się wszelkiego zła. Następnie deklarowane jest wyznanie wiary w Chrystusa i Trójcę Świętą.

Źródło:

Zobacz stronę autora: warsztat samochodowy kraków