Kościół: Historia

W religii chrześcijańskiej kościół jest miejscem, który przeznaczony jest do kultywowania rozmaitych rytuałów religijnych. To miejsce, w którym odbywają się także różnorodne sakramenty a także modlitwy i nabożeństwa. Najstarsze kościoły sięgają zgodnie z zachowanymi zapiskami na kartach historii wieku czwartego. Wtedy zaczęło się na dobre rozpowszechniać modne dziś i tak szeroko spotykane, uważane wręcz za standard budownictwo kościelne. Przed tym czasem, o którym wyżej wspomnieliśmy istniały natomiast kościoły domowe i kaplice, jakie funkcjonowały nierzadko Kasy fiskalne online Łódź w katakumbach.
Kościół zawsze jest konsekrowany, a tego uroczystego czynu dokonuje biskup. W trakcie konsekracji obiekt kościelny otrzymuje konkretne wezwanie, a zatem zostaje „nazwany” na cześć wybranego patrona. Patronem musi być osoba święta. Często jest to Matka Boska, Jezus Chrystus, Duch Święty. W zakresie budownictwa kościelnego można mówić o specyficznym podziale ze względu na szereg różnorodnych typów obiektów – bazyliki, katedry, kościoły parafialne, archikatedry, kościoły farne, kolegiaty, klasztory, zakony, kościoły filialne. Jeżeli mowa o kościołach prawosławnych, to w ich ramach budowane są cerkwie. Jeszcze czymś innym są natomiast kościoły zróżnicowane ze względu na plan budowy.
Wydziela się obiekty na planie centralnym a także kościoły podłużne czy też wielonawowe. Ciekawie wizualnie prezentują się również budynki jednonawowe, które także mają swój urok. Wielonawowe obiekty z kolei są kościołami w układach bazylikowym oraz halowym. Patrząc na kościół nie od strony duchowej, a architektonicznej można mówić o określonym typie elementów wchodzących w skład tego obiektu. Są to korpus nawowy, transept, prezbiterium z apsydą, kaplice, zakrystia i kruchta.
W części przedniej i to z reguły praktycznie zawsze na górze znajduje się muzyczny chór. Jest on często umiejscowiony bezpośrednio nad kruchtą. Istotnym i wyróżniającym obiekty kościelne elementem budowlanym są sygnaturki a także wieże czyli dzwonnice. Wewnątrz natomiast uwagę przykuwają bez wątpienia stalle, konfesjonały, rzędy ławek, ambona i oczywiście najważniejsze miejsce – ołtarz.

Źródło: