Parafia: Czym jest parafia?

Słowo parafia wywodzi się z języka łacińskiego i dosłownie brzmiało „paroecia”. Jest to nic innego jak probostwo. To główna i nadrzędna jednostka organizacyjna kościoła katolickiego. To także jednostka wchodząca w skład wielorakich elementów innych wyznań natury chrześcijańskiej. Pod pojęciem parafii kryje się natomiast Tatry wycieczki jednodniowe w wielkim skrócie ujmując nic innego jak wspólnota wiernych. Na czele każdej parafii stoi proboszcz. Ma on także swych pomocników – wikariuszy, księży, kapelanów, rezydentów. Wszyscy oni stanowią kościół parafialny mający służyć wyznawcom. Sama data powstania parafii jest jednakże dość ciężka do określenia, niemniej jednak oficjalnie rolę parafii oraz sens i cel jej funkcjonowania określono podczas Soboru laterańskiego IV, który miał miejsce w 1215 roku.
W okresie średniowiecza można mówić o parafiach, jakie działały aż na parę czy nawet paręnaście wsi. Najczęściej patronat nad kościołem miał właściciel danego obszaru. Z tego też względu parafia utrzymywana miała być z jednej strony przez niego, a z drugiej również poprzez świadczenia, które mieli ponosić wierni. Do tych świadczeń zalicza się między innymi świętopietrze czy dziesięcinę.

Źródło:

Zobacz stronę autora: release agent