Nabożeństwa: Koronka

Nabożeństwem niesamowicie ważnym w wyznaniu katolickim okazuje się koronka do Miłosierdzia Bożego. Jest to modlitwa, jaka jak wskazuje na to już samo jej nazwanie jest poświęcona tajemnicy miłosierdzia Bożego. Koronka w rozumieniu religijnym natomiast to obszerny rozbudowany zbiór rozmaitych modlitw, jakie są poświęcone konkretnej osobie świętej. Odmawia się je wiele razy, powtarzając te same kamery do wózków widłowych frazy. Liczy się je z kolei na paciorkach różańca. Jest to modlitwa, która poświęcona jest całemu życiu Chrystusa – od męki, przez jego śmierć a także późniejsze zmartwychwstanie. Odwołanie się do miłosierdzia Bożego to jedno z najbardziej charakterystycznych nabożeństw kościelnych.
Koronka została stworzona przez świętą Faustynę.

Źródło:

Zobacz stronę autora: Biuro nieruchomości Łódź