W religii chrześcijańskiej kościół jest miejscem, który przeznaczony jest do kultywowania rozmaitych rytuałów religijnych. To miejsce, w którym odbywają się także różnorodne sakramenty a także modlitwy i nabożeństwa. Najstarsze kościoły sięgają zgodnie z zachowanymi zapiskami na kartach historii wieku czwartego. Wtedy zaczęło się na dobre rozpowszechniać modne dziś i tak szeroko spotykane, uważane wręcz za […]