Do głównych, nadrzędnych i najbardziej znaczących sakramentów chrześcijańskich zaliczany jest chrzest. To zarazem pierwszy sakrament, jakiemu wierny zostaje poddany. Niby dziecko nie ma przecież wówczas żadnej świadomości, co to za obrządek i rytuał jest wokół niego wykonywany, ale jest to zalążek jego przyszłego duchowego życia. Bez chrztu nie można być członkiem wspólnoty chrześcijańskiej, korzystać z […]