Kościół to wspólnota tworzona przez wiernych oraz która działa bezpośrednio dla nich i w celu zaspokajania ich potrzeb duchowych. Do podstawowych funkcji kościoła zalicza się organizację nabożeństw dla członków wspólnoty. Jednym z takich nabożeństw jest popularne nabożeństwo różańcowe, jakie stanowi zbiorową modlitwę do Maryi. Jest to tradycja w kościele katolickim. Na takie nabożeństwa można natomiast […]