tajemnica

Historia klasztorów w Polsce Rozwój klasztorów w Polsce w średniowieczu W średniowieczu klasztory w Polsce pełniły ważną rolę jako centra duchowe i ośrodki kulturalne. Powstawały głównie na terenach zamieszkanych przez możnowładców i były miejscem modlitwy, nauki oraz pracy. Często otaczały się murami obronnymi, co świadczyło o ich znaczeniu i potrzebie ochrony. Najważniejsze zakony w Polsce […]