kościoły

Historia polskiej architektury sakralnej Polska ma bogatą historię związaną z architekturą sakralną, sięgającą wieków temu. Od wieków architektura sakralna w Polsce stanowi niezwykłe świadectwo historii i kultury. Kościoły pełniły nie tylko funkcję religijną, ale także społeczną i artystyczną. Pierwsze kościoły powstały w Polsce w okresie chrystianizacji kraju w X wieku. Wraz z chrystianizacją Polski w […]