Historia polskiej architektury sakralnej Wczesne średniowiecze Wczesne średniowiecze w polskiej architekturze sakralnej charakteryzowało się prostotą i surowością. Wiele kościołów wzniesiono w stylu romańskim, jak np. Kościół św. Leonarda w Wawrze. Warto wspomnieć także o klasztorze cystersów w Henrykowie, który jest jednym z najstarszych zabytków tego okresu. Gotyk i renesans Okres gotyku i renesansu to czas […]