architektura sakralna

I. Historia polskiej architektury sakralnej Rozwój i wpływy wczesnośredniowiecznych kościołów Wczesnośredniowieczne kościoły w Polsce były często budowane z drewna, co wynikało z dostępności tego materiału. Pierwsze świątynie miały prostą formę, jednak z czasem zaczęły pojawiać się wpływy architektury bizantyjskiej i romańskiej. Kościoły pełniły ważną rolę w życiu społeczności lokalnych, będąc miejscem kultu, spotkań i świąt […]