Tak jak w maju przygotowywane są nabożeństwa potocznie zwane majówkami, tak w czerwcu organizowane są nabożeństwa czerwcowe czyli popularnie określane czerwcówki. Jest to specyficzna forma modlitwy, jaka na stałe gości od długiego czasu w naszym kościele katolickim. Jest to nabożeństwo poświęcone w całości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odmawia się ją w czerwcu, zaraz po wieczornej […]